Et verktøy for deg som jobber med vann og avløp

Sanntid Oversikt

Individuelle alarmer

Driftsovervåkning

Overløpsregistrering

Verktøy i fremmedvannsøk

Nedbørsvarsling

Automatisk batteriovervåkning

Akkumulert nedbørsdata

Oppdag cityguard

her finner du bilder og beskrivelsen av vår platform

Kombinasjonsdata

Live kart

Detaljert live kart

Innstilling

Stolpediagram

Status

Kontakt oss

.

Bjørnerudveien 24, 1266 N-Oslo

support@cityguard.no